รถประจำทางไปปากบาราแบบ Join

ตารางการเดินทาง : ตัวเมืองหาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
09.30 น
1 ชั่วโมง 30 นาที
250
500
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 08.30 น.
11.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
250
500
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 10.30 น.

Join : ใช้บริการร่วมกับลูกค้าท่านอื่น

ตารางการเดินทาง : ท่าเทียบเรือปากบารา - ตัวเมืองหาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
11.30 น
1 ชั่วโมง 30 นาที
250
500
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง 15.00 น.
13.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
250
500
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง 17.00 น.

Join : ใช้บริการร่วมกับลูกค้าท่านอื่น