รถประจำทางไปปากบารารถแบบ Private

ตัวเมืองหาดใหญ่ / สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา

รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
09.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,000
4,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 08.30 น.
11.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,000
4,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 10.30 น.

รถมินิบัส 17 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
09.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
3,500
7,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 08.30 น.
11.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
3,500
7,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 10.30 น.

Toyota Marjisty 2-6 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
09.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,800
5,600
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 08.30 น.
11.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,800
5,600
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินที่ถึงหาดใหญ่ก่อน 10.30 น.

ท่าเทียบเรือปากบาราไปยังตัวเมืองหาดใหญ่ / สนามบินหาดใหญ่

รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
11.30 น
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,000
4,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง15.00 น.
13.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,000
4,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง 17.00 น.

รถมินิบัส 17 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
11.30 น
1 ชั่วโมง 30 นาที
3,500
7,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง15.00 น.
13.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
3,500
7,000
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง 17.00 น.

Toyota Marjisty 2-6 ที่นั่ง

เวลาออกเดินทาง
ระยะเวลาการเดินทาง
ราคา /เที่ยว (บาท)
ราคาไป – กลับ (บาท)
หมายเหตุ
11.30 น
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,800
5,600
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง15.00 น.
13.30 น.
1 ชั่วโมง 30 นาที
2,800
5,600
กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพ ลูกค้าต้องจองไฟท์บินออกจากหาดใหญ่หลัง 17.00 น.

หมายเหตุ :

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน/เทศกาล วันหยุดนักขัตกฤษ์ 3 วัน
  • หากต้องการยกเลิกการเดินทาง กรุณาโทรแจ้งอย่างน้อย 1 วัน
  • ราคาตั๋วไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานและค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือปากบารา