5 มาตรฐาน ของคนขับรถที่ดีและมาตรฐานการขับรถ

Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print

ในฐานะพนักงานขับรถมืออาชีพ สิ่งสำคัญคือไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะที่จำเป็นในการควบคุมรถอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้คุณเป็นคนขับที่ไว้ใจได้จากผู้ใช้บริการ เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการของเรานั้นรู้สึกอุ่นใจเมื่อใช้บริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ำได้

5 มาตรฐานที่คนขับรถที่ดีต้องมี คือ

1. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ผู้ขับขี่ที่ดีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาควรปฏิบัติตามกฎและระเบียบจราจรทั้งหมด รวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัย หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะขับรถ และอยู่ในความเร็วที่จำกัด! พวกเขาควรบำรุงรักษารถของตนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

2. การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนที่ดีระหว่างคนขับและผู้โดยสาร คนขับที่ดีควรสามารถสื่อสารกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่คนอื่นๆ บนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการใช้สัญญาณไฟเลี้ยว การใช้แตรอย่างเหมาะสม และการใช้สัญญาณมือเมื่อจำเป็น

3. มีความรู้

ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางต่างๆ บนถนนในท้องถิ่นและรูปแบบการจราจร พวกเขาควรทำความคุ้นเคยกับเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา พวกเขาควรมีความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรและสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของ GPS ได้

4. มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจได้

ผู้ขับที่ดีควรมีคงามเชื่อถือและความไว้วางใจได้ เมื่อมีการใช้บริการผู้ขับควรมาถึงโดยตรงเวลาเพื่อรับ – ส่งผู้ใช้บริการ และควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนตารางเวลา พวกเขาควรรักษารูปลักษณ์และท่าทางที่เป็นมืออาชีพตลอดเวลา

5. การบริการลูกค้า

การบริการลูกค้าที่ดีมีความสำคัญในทุกอาชีพ รวมถึงการขับรถ คนขับที่ดีควรเป็นมิตรและมีมารยาท ควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสะดวกสบายและสนุกสนาน อีกทั้งยังต้องเตรียมความพร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือในการขนสัมภาระ เสนออาหารว่าง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆ

พนักงานขับรถที่ดีไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะให้ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างอื่นอีก เช่น ทักษะในการสื่อสาร ความรู้ในพื้นที่ท้องถิ่น ความน่าเชื่อถือ และการบริการลูกค้าที่ดี การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้จะทำให้ผู้ขับขี่รถมืออาชีพสามารถสร้างชื่อเสียงและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสารได้

มาตรฐานการขับขี่ของบริษัท Akira Lipe Travel

“มาตรฐานการขับขี่ของบริษัท” หมายถึงชุดนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทมีขึ้นเพื่อให้พนักงานขับรถอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ มาตรฐานเหล่านี้สามารถครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงการบำรุงรักษายานพาหนะ การฝึกอบรมและการศึกษาผู้ขับขี่ และแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัย

การมีมาตรฐานการขับขี่ที่ชัดเจนและครอบคลุมมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัย บริษัทต่างๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บบนท้องถนนได้

นอกเหนือจากการส่งเสริมความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานการขับขี่ของบริษัทยังสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทได้อีกด้วย ด้วยการบำรุงรักษายานพาหนะและกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัย บริษัทต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงของการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆ บนท้องถนน

องค์ประกอบทั่วไปบางประการของมาตรฐานการขับขี่ของบริษัทอาจรวมถึงการบำรุงรักษาและการตรวจสอบยานพาหนะเป็นประจำ การใช้เข็มขัดนิรภัยแบบบังคับ การปฏิบัติตามขีดจำกัดความเร็วและกฎหมายจราจร และข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ นอกจากนี้ บางบริษัทอาจต้องการการฝึกอบรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับผู้ขับขี่โดยเฉพาะ เช่น หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันหรือหลักสูตรการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง

โดยรวมแล้ว การมีมาตรฐานการขับขี่ของบริษัทที่ชัดเจนและสอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในหมู่พนักงาน บริษัทสามารถปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน และชื่อเสียงได้ด้วยการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติในการขับขี่ด้วยความรับผิดชอบ

มาตรฐานการขับขี่ของบริษัทมีดังนี้

 1. พนักงานขับรถต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการกลั่นแกล้ง ยั่วยุ อันก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างพนักงานขับรถด้วยกันหรือพนักงานของบริษัท
 2. พนักงานขับรถจะต้องใช้กิริยามารยาทที่สุภาพต่อผู้โดยสารทุกท่าน
 3. พนักงานขับรถจะต้องมาปฎิบัติงานให้ตรงต่อเวลา กรณีติดธุระหรือปัญหาต่างๆ จะต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. พนักงานขับรถจะต้องไม่กระทำการอันก่อให้เกิดหนี้สินต่อพนักงานขับรถด้วยกันหรือพนักงานของบริษัทฯ
 5. พนักงานขับรถต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดในระหว่างปฎิบัติงาน หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฎิบัติงาน
 6. พนักงานขับรถจะต้องไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. พนักงานขับรถต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือสนับสนุนการกระทำหรือให้ความร่วมมือในการกระทำการลักทรัพย์หรือโจรกรรมหรือทำลายทรัพย์สินของบริษัทฯ
 8. พนักงานขับรถต้องไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเสพติดทุกชนิดในบริเวณของบริษัท
 9. พนักงานขับรถต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลาในขณะปฎิบัติงาน
 10. พนักงานขับรถจะต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนสายหลักและห้ามใช้ความเร็วเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนของนิคมอุตสาหกรรม
 11. พนักงานขับรถห้ามขับแซงในขณะวิ่งในถนนของนิคมอุตสาหกรรม
 12. ห้ามพนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดโดยเด็ดขาด พนักงานจะต้องนำรถไปจอดที่สำนักงานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำรถวิ่งออกนอกเส้นทาง (เว้นแต่มีคำสั่ง)
 13. พนักงานขับรถจะต้องรักษาความสะอาดภายในรถอย่างสม่ำเสมอ
 14. พนักงานขับรถจะต้องทำการตรวจเช็ครถประจำวัน (ตามรายการที่กำหนด) ทุกวันและจะต้องรายงานให้ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงทราบทุกวัน
 15. พนักงานขับรถจะต้องนำรถเข้าอู่ทุกสัปดาห์เพื่อให้ช่างซ่อมบำรุง ทำการตรวจเช็คสภาพ รถที่ขับเป็นประจำต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติอันมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ หรือผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงทราบโดยทันที
 16. พนักงานขับรถทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่บริษัทฯ กำหนด
 17. พนักงานขับรถจะต้องมีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 18. ห้ามพนักงานขับรถนำบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ เช่น บุตร หลาน เป็นต้น โดยสารในขณะปฎิบัติหน้าที่
 19. พนักงานขับรถจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้ประสานและลูกค้า
 20. พนักงานขับรถจะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุอันก่อให้เกิดผลต่อชีวิตและทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด ที่สืบสวนมาจากสาเหตุอันเกิดจากความประมาท มึนเมาหรือการเสพยาเสพติดและหรือการขับรถที่ผิดวิสัยปกติต่างๆ
 21. ห้ามพนักงานขับรถกระทำความผิดเรื่องชู้สาวกับพนักงานที่เป็นผู้โดยสารโดยเด็ดขาด
 22. พนักงานขับรถจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฎิบัตหรือละเมิดกฎระเบียบทางบริษัทฯ มีมาตรการต่างๆ ดังนี้
  1. ตักเตือนด้วยวาจา
  2. หากพบว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยทันที
Interesting article