3 เคล็ดลับ ขึ้นรถโดยสารให้ปลอดภัย

akira lipe travel รถตู้เช่าพร้อมคนขับ
Facebook
Twitter
Telegram
Email
Print

ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง หลายคนมักใช้โอกาสนี้เดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ นี่เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆ สำหรับที่ต้องการเดินทางให้ปลอดภัย และมั่นใจว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพแน่นอน

3 เคล็ดลับ ขึ้นรถโดยสารให้ปลอดภัย

เคล็ดลับที่ 1 : ซื้อตั๋วให้ปลอดภัย

  • เลือกซื้อตั๋วโดยสารกับบริษัทที่เชื่อถือได้ คือ มีชื่อบริษัทปรากฎที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณตัวรถโดยสาร ดูว่ามีตราสัญลักษณ์ประทับข้างรถว่าเป็น “รถร่วมของ บขส.” หรือ รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยง การถูกล่อลวงให้ใช้บริการของรถโดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก บขส. ซึ่งถือเป็นรถโดยสารผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่า “รถผี รถเถื่อน” นั่นเอง
  • ต้องได้รับตั๋วโดยสารหลังจ่ายเงินทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบทันทีว่าข้อมูลการเดินทางถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ นั่นคือ วันเวลาที่เดินทาง ราคาตั๋วโดยสาร ตำแหน่งที่นั่ง เลขข้างรถ ประเภทของรถโดยสาร หากระบุไม่ตรงให้รีบทักท้วงแก้ไขโดยทันที

เคล็ดลับที่ 2 : เตรียมตัวให้ปลอดภัยก่อนเดินทาง

  • ต้องมาถึงสถานีขนส่ง ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบว่า รถโดยสารที่จะใช้บริการถูกต้อง ตรงตามต้องการหรือไม่ เช่น สภาพของรถโดยสารเก่าทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการเดินทาง หรือซื้อตั๋วรถโดยสารชั้นเดียวแต่ทางผู้ให้บริการจัดเป็นรถสองชั้น รถบริการเสริมลายการ์ตูน หรือรถตู้โดยสารให้แทน ผู้โดยสารต้องปฏิเสธโดยทันที และขอให้ปรับเปลี่ยนจัดรถที่ถูกต้องตรงตามสัญญา หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้โดยสารติดต่อที่ “หน่วยคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถสาธารณะ” ซึ่งจะให้บริการภายในสถานีขนส่งแต่ละแห่ง หากไม่มีให้โทรติดต่อที่หมายเลข 1584 เพื่อให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา
  • ผู้โดยสารต้องขึ้นรถในบริเวณสถานีขนส่งเท่านั้น ห้ามขึ้นรถในบริเวณภายนอกสถานีขนส่ง หากได้รับการชักชวน หรือเชิญชวนจากพนักงานบริการ ให้สอบถามเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงไม่จอดในสถานี เพราะหากท่านหลงเชื่ออาจจะกลายเป็นเหยื่อของ “รถผี รถเถื่อน”
  • ก่อนขึ้นรถให้ตรวจสอบข้อมูลของรถโดยสารเพื่อประโยชน์ของท่าน คือ ป้ายทะเบียนรถ รถโดยสารประจำทางจะต้องมีป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ เลขตัวหน้าจะขึ้นต้นด้วยหมวดเลข 10-19 หากเป็นรถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง จะขึ้นด้วย หมวดเลข 30-39 แต่ถ้าเป็นป้ายสีขาว ให้สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล ซึ่งผู้โดยสารจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการใช้เพื่อโดยสาร เลขข้างรถ จะบ่งบอกถึงเส้นทางการเดินรถของผู้ประกอบการ เราสามารถตรวจสอบกลับได้หากเกิดเหตุ เพราะเลขข้างรถจะไม่ซ้ำกันในแต่ละคัน รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานขับรถ, ช่วงเวลาของการเดินทาง
  • ภายในรถต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก อุปกรณ์ดับเพลิง และประกันภัย

เคล็ดลับที่ 3 : ระหว่างเดินทางต้องปลอดภัย

  • รถโดยสาร ต้องออกจากสถานีเดินรถตามเวลาที่กำหนด หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ประจำอยู่ ณ สถานีนั้น ไม่รับผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ ต้องไม่มีผู้โดยสารยืนโดยเด็ดขาด
  • พนักงานขับรถ ต้องขับรถติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน และต้องขับรถตามเส้นทางที่กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุสุดวิสัย และต้องหยุดหรือจอดรถตามที่กำหนดไว้ตามตารางการเดินรถ ไม่ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
  • ผู้โดยสาร ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง รถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถประจำทางปรับอากาศที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือข้ามจังหวัด ควรจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยแก่ผู้โดยสารทุกที่นั่ง และควรให้พนักงานประจำรถแนะนำผู้โดยสารให้ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกคน การที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหากรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้ร่างกายของผู้ โดยสารไม่หลุดจากที่นั่งไปชนกระแทกกับผู้โดยสารคนอื่นหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ ในรถได้ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี
  • ผู้โดยสารต้องสังเกตสัญญาณง่วงของพนักงานขับรถ เช่น เหยียบเบรกโดยไม่มีเหตุผล หาวบ่อยๆ ต้องให้หยุดขับรถและพัก เพราะหากหลับในเพียง 3-4 วินาที ขณะที่ความเร็วรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับรถวิ่งไปโดยไม่มีผู้ควบคุมซึ่งเป็นอันตรายมาก

เชื่อว่าหากผู้โดยสารนำ 3 เคล็ดลับ ที่เรานำมาบอกกล่าวนี้ไปใช้ การเดินทางของท่านในช่วงวันหยุดยาวจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย หายห่วงแน่นอน…ร่วมเปลี่ยนวิถีการเดินทางที่ดีไปด้วยกัน

แหล่งอ้างอิง : https://consumerthai.org/busnews/3874-600411.html

Interesting article